Tổ chức Giáo Dục DOCs

Về chúng tôi

Tổ chức Giáo Dục DOCs được thành lập dựa trên các nguyên tắc đổi mới, xuất sắc và cam kết nâng cao vị thế và chất lượng giáo dục tại Việt Nam. Các chương trình nghiên cứu được cung cấp bởi các Giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm luôn đổi mới toàn diện.

  • Thông qua nhiều dịch vụ giáo dục, Tổ chức Giáo Dục DOCs cũng như các thành viên trực thuộc tìm cách trao quyền cho thế hệ mới – sinh viên Việt Nam bằng một nền tảng toàn diện trong đầu tư nguồn nhân lực. Nhứng năm qua DOCs đã thay đổi chính mình để vượt qua thách thức và tiến tới đổi mới, kết nối giáo dục phổ thông, đại học với nghề nghiệp tương lai của người học.
  • Tổ chức Giáo Dục DOCs luôn nỗ lực để trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ giáo dục hàng đầu với phương châm “Vượt qua mọi lối mòn và sự riêng lẻ” cùng với xu hướng nuôi dưỡng sự phát triển của người học và chất lượng giáo dục của họ là trọng tâm trong hoạt động của chúng tôi.
  • DOCs Là cơ sở liên kết và hợp tác với các trường đại học, cao đẳng và trung cấp tại Việt Nam, đào tạo cử nhân hệ chính quy ở nhiều chuyên ngành. Đăng ký đào tạo trực tuyến Trung cấp – Đại học – Đại học – Sau đại học – Sơ cấp và Chứng chỉ ngắn hạn.

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tầm nhìn

Các nhà lãnh đạo DOCs sẽ nỗ lực đưa học viện Giáo dục DOCs trở thành một trong ba tổ chức giáo dục tư nhân lớn nhất và có ảnh hưởng nhất ở Việt Nam, tính theo số lượng học sinh theo học và tầm ảnh hưởng đến lĩnh vực giáo dục. Từ đó, Khẳng định uy tín, vị trí trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp i learning luôn khảo sát nhu cầu, xây dựng, quảng bá, tổ chức thực hiện, đánh giá, phủ rộng hoạt động ở tất cả các ngành nghề đào tạo, các lĩnh vực có khả năng, đi sâu với từng chuyên ngành, kết hợp các chuyên ngành có liên quan, sử dụng nhiều hình thức đào tạo từ tập trung tại trung tâm đến đào tạo.

Sứ mệnh của Tổ chức Giáo dục DOCs

  • Mang lại trải nghiệm giáo dục tốt nhất cho học sinh, sinh viên và đào tạo các bạn sẵn sàng bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với tư cách là công dân toàn cầu.
  • Cung cấp nền giáo dục đẳng cấp thế giới với chi phí hợp lý, phải chăng.
  • Giúp các nhà lãnh đạo tương lai tham gia học tại các trường hàng đầu thế giới.
  • Phương châm kết hợp đào tạo ba bên: Nhà trường + Doanh nghiệp + Người học.
  • Mục tiêu đào tạo: Thái độ -> Kiến thức -> Kỹ năng -> Phẩm chất -> Thu nhập cao.

Trường thực hiện phương thức đào tạo gắn kết với Doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường làm được việc và không bị thất nghiệp. Nhà trường đã thực hiện bằng việc ký cam kết 100% Sinh viên có việc làm ngay , được các doanh nghiệp sử dụng lao động đánh giá cao. Sinh viên tốt nghiệp được các công ty trong nước tuyển dụng ngay với mức lương cao, dịch vụ xuất khẩu lao động với những sinh viên có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài

Giá trị cốt lõi

►    Học viên là trên hết nhấn mạnh rằng chúng ta tồn tại và phát triển nhờ các bạn học viên yêu quý, trân trọng từng học viên và luôn nỗ lực mang đến chương trình, dịch vụ đào tạo đáp ứng tốt nhất nhu cầu của học viên.

►    Liên tục cải tiến có nghĩa là chúng ta đã tốt nhưng luôn có thể tốt hơn, vì vậy chúng ta sẽ không ngừng học hỏi và cải thiện để mang lại chất lượng tốt nhất.

►    Tinh thần phối hợp có nghĩa là tinh thần đồng đội, sự trung thực là phương châm hành động

►    Phát triển nhân lực có nghĩa là chúng ta tạo điều kiện mỗi cán bộ, công nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của mình và khen thưởng xứng đáng cho những người đạt thành tích.

►    Cam kết thực hiện có nghĩa là chúng ta luôn đảm bảo rằng công việc đã được cam kết phải được hoàn thành

LIÊN HỆ:

Học Viện Giáo Dục DOCs

Địa chỉ: 999 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0815 555 409

Email: 

Website: https://giaoducdocs.edu.vn