Category Archives: thiết bị trường học

Tuyển Sinh Trung Cấp Thư Viện Thiết Bị Trường Học Chính Quy – Hệ Đào Tạo Văn Bằng 2 Từ Xa Online

Chương trình Trung cấp thư viện thiết bị trường học tại Giáo Dục DOCs mở ra cánh cửa nghề nghiệp với một nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc. Đây là ngành học chuyên sâu, nhằm mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ thư viện có trình độ chuyên môn cao, đạo […]